Cast:
Tony Crosbie
Itsuki Kaito
Yu Numata
Ryota Yoshioka
Tatsuya Tanaka
Marty
Kazaman
Maya Ichikawa
Nobuaki Doi
Ryoji Ymada
Satoh
Kentaro Suzuki
Sinya Hashizume
Kiki
Tadashi Takenaga
Elvis Crosbie
Kiki Crosbie
Kentaro Kawaguchi
Jari Vaara
Hikaru Harada
Tetsu Ohama
Bingo Sato
Ishijimaru
Claudio Sanzana
Nojimi Arakawa
Sawako Kabuki

Animation:

smileyhao

takamura momoka

MOURI YUKI

YUUKI NAKAJIMA

SHIKI HARERU

fullpower

yukokato

Ikumi Umebayashi

Haruka Shimizu

Kohei kato

Sachihico Dongawara 

Cinao

ZHOU XIAOLIN

Kenta Nishikado


3D:

Tsumura Yuki


Logo Design:

Agatha Morita


Special Thanks:

Nobuaki Doi

Back to Top